SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W SYLABUSIE ISTQB® CERTYFIKOWANY TESTER POZIOM ZAAWANSOWANY – ANALITYK TESTÓW V3.1

WSTECZ

ISTQB® opublikowała nową wersję sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Certified Tester Advanced Level -Test Analyst) v3.1

Wykaz najważniejszych zmian w sylabusie CTAL-TA v.3.1:

Rozdział 1:  

 • Podrozdział 1.2 (testowanie w cyklu życia oprogramowania): poprawienie sformułowań.
 • Podrozdział 1.5 (analiza testów): czynności poprawione zgodnie z aktualną definicją procesu testowego zawartą w sylabusie CTFL
 • Rozdział 2:  
  • termin „poziom ryzyka” został usunięty z listy słów kluczowych
  • Podrozdział 2.3 (ocena ryzyka): ostatnie dwa akapity dotyczące skali oraz oceny poziomu ryzyka  zostały przeformułowane
 • Rozdział 3:  
  • różnorodne zmiany: poprawienie brzmienia terminów i sformułowań
  • Sekcja 3.2.1 (podział na klasy równoważności):
   • dyskusja (omówienie) dotycząca ciągłych i dyskretnych zakresów wartości została usunięta, gdyż nie wnosiła wiele wartości.
   • rozszerzenie dyskusji z jednego parametru do wielu parametrów, aby lepiej odnieść się do celów nauczania.
  • Sekcja 3.2.2 (analiza wartości brzegowych): poprawiono przykłady
  • Sekcja 3.2.3 (testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną): sekcja napisana od początku. 
   • ujednolicona do standardu OMG-DMN Rozdział 8
   • nacisk został położony na:
    • tablicę decyzyjną z ograniczonym zakresem wejść / z rozszerzonym zakresem wejść
    • rozróżnienie pomiędzy warunkami testowymi (regułami) a przypadkami testowymi
    • zminimalizowana tablica decyzyjna (jak wspomniano w CTFL)
   • pokrycie wyników indywidualnych warunków, które zostało wprowadzone w wersji z 2019 roku, zostało usunięte.
  • Sekcja 3.2.4 (testowanie przejść między stanami): 
   • pokrycie N-przełączeń zostało wyjaśnione w bardziej zrozumiały sposób
   • dodano typ “niepoprawny warunek dozoru”
  • Sekcja 3.2.7 (testowanie przypadków użycia): szczegóły dostosowano do aktualnego stadardu OMG-UML (wersja 2.5.1)
 • Rozdział 4: 
  • różnorodne zmiany, poprawienie brzmienia terminów i sformułowań
  • Sekcja 4.2.3 (testowanie kompletności funkcjonalnej): “wysokopoziomowe uzasadnienie biznesowe” zostało zastąpione terminem “wysokopoziomowe procesy biznesowe”
  • Sekcja 4.2.5 (ewaluacja użyteczności): definicję podcharakterystyk użyteczności zastąpiono referencjami do Słownika terminów testowych ISTQB®
 • Rozdział 5: 
  • Sekcja 5.2.1 (przegląd wymagań): dodano element listy “Priorytet każdego wymagania”.
 • Rozdział 6: 
  • niewielkie zmiany sformułowań
 • Rozdział 7 Odniesienia
  • dodano standardy [OMG-UML] oraz [OMG-DMN]
  • zaktualizowano referencje do dokumentów ISTQB® i IREB
  • dla pokrycia N-przełączeń został dodany oryginalny artykuł Chowa (1978) na ten temat
  • dodano podręcznik Forgácsa i Kovácsa (2019) na temat projektowania testów.

Wykaz terminów, które zostały zastąpione poprawnymi terminami ze Słownika terminów testowych ISTQB® lub terminami preferowanymi w sylabusie CTFL:

 • „projekty Agile” i inne związane z Agile wyrażenia zostały zastąpione terminem “zwinne wytwarzanie oprogramowania” 
 • “adekwatność” zastąpiono terminem „adekwatność funkcjonalna” wszędzie tam, gdzie zostały wspomniane charakterystyki jakościowe
 • “klasa równoważności” została zastąpiona terminem “klasa równoważności” („class” zastąpiono terminem „partition”; zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB® „equivalence partition” to „klasa równoważności” – uwaga tłumacza)
 • “funkcjonalność” zastąpiono terminem “adekwatność funkcjonalna” tam, gdzie zostały wspomniane charakterystyki jakościowe
 • “automatyzacja oparta na słowach kluczowych” została zastąpiona terminem “testowanie oparte na słowach kluczowych”
 • “poziomy testowania” zastąpiono terminem “poziomy testów”
 • “pokrycie testu”, tak samo jak “pokrycie testowania” zastąpiono terminem “pokrycie”
 • “czynności testowania” zastąpiono terminem “czynności testowe”
 • “wysiłek testowania” zastąpiono terminem  “wysiłek testowy”.