SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPRASZAMY NA WALNE W W-WIE 2015

WSTECZ

goats-173940_640

Zapraszamy na walne spotkanie członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych w Warszawie

 

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2014 r.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu na dzień 31.12.2014 roku;
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2014 roku;
8. Głosowanie w/s wyboru członków Zarządu; koniec kadencji aktualnego zarządu.
9. Głosowanie w/s wyboru członków Komisji Rewizyjnej; koniec kadencji aktualnej komisji.
10. Głosowanie w/s zmian w statucie stowarzyszenia m.in. umożliwiających głosowanie zdalne.
11. Wolne wnioski – dyskusja.
12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Pierwszy termin: 19 czerwiec 2015 17.45.
Drugi termin: 19 czerwiec 2015 18.00.

Miejsce: Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej w Sali 213, ul. Koszykowa 75
MiNI_PW