SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SJSI 2020

WSTECZ

Zarząd SJSI informuje o terminie tegorocznego Walnego Zebrania Członków SJSI. Podczas Zebrania odbędą się przedterminowe wybory władz Stowarzyszenia – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Szanowni Państwo, 

Zarząd Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie informuje o wyznaczeniu terminu  zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych odbędzie się w dniu: 09.05.2020 r., godzina: 10:00. W przypadku nie zebrania się kworum, drugi termin spotkania planowany jest na 09.05.2020 r., na godzinę 10:30.

Z uwagi na obecną sytuację, Walne Zebranie Członków odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą platformy Vote.

Nie później, niż 3 dni przed rozpoczęciem Zebrania, każdy członek Stowarzyszenia otrzyma dane dostępowe (login będący unikalnym identyfikatorem członka i generowane przez system Vote hasło) na adres email wskazany przez członka jako adres kontaktowy. Za pomocą tych danych możliwe będzie zalogowanie się do platformy Vote i oddanie głosu podczas Walnego Zebrania. Aby zalogować się do platformy Vote należy wejść na stronę internetową sjsi.org/vote, przejść do Platformy Vote, następnie w polu login wpisać otrzymany login, oraz w polu hasło wpisać otrzymane hasło. Po zalogowaniu się do platformy Vote widoczny będzie porządek obrad a w środkowej części ekranu pojawiać będą się okna umożliwiające oddanie głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ) w poszczególnych głosowaniach. Zgodnie ze statutem, głosowania odbywają się w trybie tajnym.

Podczas Zebrania odbędą się przedterminowe (uzupełniające) wybory władz Stowarzyszenia – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

10:00 – 11:00

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór sekretarza
 4. Sprawozdanie finansowe 2019 – prezentacja
 5. Sprawozdanie finansowe 2019 – głosowanie

11:00 – 11:30 

 1. Sprawozdanie zarządu
 2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami 
 4. Wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi – głosowanie
 5. Wniosek o udzielenie absolutorium komisji rewizyjnej – głosowanie

12:00 – 13:30

 1. Raport grup roboczych
 2. Prace odpłatne w SJSI – głosowanie 

14:00 – 15:30

 1. Regulamin Walnego Zebrania – głosowanie
 2. Regulamin zarządu – głosowanie
 3. Regulamin KR – głosowanie
 4. Zatrudnienie managera operacyjnego – głosowanie

15:45 – 17:00

 1. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI – informacja
 2. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI – prezentacja kandydatów do zarządu 
 3. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI  (zarząd) – głosowanie 
 4. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI – prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej 
 5. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI  (komisja rewizyjna) – głosowanie 
 6. Opracowanie zmian w statucie

17:15 – 18:00

 1. Wolne wnioski