SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SJSI 2022

WSTECZ

Zarząd SJSI informuje o terminie tegorocznego Walnego Zebrania Członków SJSI.

Data Walnego Zebrania: 25.06.2022, godz. rozpoczęcia: 09:30

W przypadku nie spełnienia kworum, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na 25.06.2022, godz. 10:00. W takim przypadku do przedstawionego harmonogramu do poszczególnych punktów trzeba doliczyć przesunięcie czasowe w postaci 30 minut.

W 2022 r. Walne Zebranie Członków SJSI odbywa się w trybie hybrydowym osobiście w biurze SJSI we Wrocławiu oraz za pośrednictwem platformy do głosowania.

Każdy członek Stowarzyszenia najpóźniej, nie później, niż 3 dni przed rozpoczęciem Zebrania otrzyma:
– link do telekonferencji w programie Zoom, umożliwiający udział w obradach Walnego Zebrania Członków.
– link oraz login do aplikacji WZA24 umożliwiającej głosowanie nad uchwałami Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad znajdą Państwo na stronie https://sjsi.org/walne/