SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZMIANY W ZARZĄDZIE SJSI

WSTECZ

„Podczas posiedzenia Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, które miało miejsce dnia 23 stycznia, poinformowałem o moim zamiarze zakończenia funkcji Prezesa Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych z dniem 29 lutego. Decyzja ta nie była łatwa, lecz kwestie zdrowotne i rodzinne muszą być priorytetem, co niestety uniemożliwia mi dalsze pełne zaangażowanie w rolę Prezesa. Jak wiecie, zawsze angażuję się w powierzone mi zadania bez kompromisów, niemniej w obecnych okolicznościach nie jestem w stanie dalej oferować tego samego poziomu zaangażowania. Mimo zakończenia mojej działalności w roli Prezesa, nie żegnam się ze Stowarzyszeniem. Będę kontynuował pracę nad projektami, które są obecnie w mojej opiece oraz będę wspierał działania Stowarzyszenia, w szczególności koncentrując się na organizacji naszego wiodącego wydarzenia – TestWarez. Chciałbym wyrazić swoją głęboką wdzięczność za wsparcie i zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli. Było to dla mnie doświadczenie niezwykle wartościowe. Jestem przekonany, że Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych będzie nadal prowadzić swoją działalność z sukcesami. Zarząd nieustannie wkłada wiele pracy w nasze przedsięwzięcia i jestem pewien, że będziemy kontynuować dążenie do perfekcji, nawet w obliczu napotykanych trudności. Na posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 28 lutego, dokonano wyboru nowego Prezesa. Zwracam się zatem z prośbą, abyśmy wszyscy udzielili naszego wsparcia Arnice Hryszko w jej pracy na rzecz Stowarzyszenia, przed którą stoją liczne wyzwania.” – Grzegorz Holak