SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALITYCZNA STRATEGIA TESTOWA

WSTECZ

ang. analytical test strategy


Strategia testowa, podczas której zespół testowy analizuje podstawę testów, by zidentyfikować te warunki testowe, które należy pokryć.


A test strategy whereby the test team analyzes the test basis to identify the test conditions to cover.