SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT TEST MANAGEMENT - 2011

WSTECZ

ANALITYCZNA STRATEGIA TESTOWA

Strategia testowa, podczas której zespół testowy analizuje podstawę testów, by zidentyfikować te warunki testowe, które należy pokryć.

WIĘCEJ

ANALIZA PUNKTÓW TESTOWYCH

Metoda umożliwiająca szacowanie czasu testów oparta na analizie punktów funkcyjnych. (TPA – akronim od angielskiego Test Point Analysis) Akronim: TPA […]

WIĘCEJ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ARCHITEKT TESTÓW

(1) Osoba, która definiuje zalecenia i kierunki strategiczne dla organizacji testów i jej związków z innymi dziedzinami. (2) Osoba która […]

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA WYKONANIA TESTU

Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i […]

WIĘCEJ

CERTYFIKACJA

Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

DIAGRAM PRZYCZYNOWO – SKUTKOWY

Graficzny model używany do organizowania i przedstawienia związków pomiędzy różnymi możliwymi podstawowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu […]

WIĘCEJ

HARMONOGRAM TESTÓW

Harmonogram wykonywania zestawów testowych w cyklu testowym.

WIĘCEJ

HEURYSTYKA

Powszechnie uznana praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.

WIĘCEJ

Kategorie: