SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ARCHITEKT TESTÓW

WSTECZ

ang. test architect


(1) Osoba, która definiuje zalecenia i kierunki strategiczne dla organizacji testów i jej związków z innymi dziedzinami. (2) Osoba która definiuje sposób, w jaki testy są modelowane dla danego systemu, włączając w to takie zagadnienia jak narzędzia testowe i zarządzanie danymi testowymi.


(1) A person who provides guidance and strategic direction for a test organization and for its relationship with other disciplines. (2) A person who defines the way testing is structured for a given system, including topics such as test tools and test data management.