SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ATAK NA ZABEZPIECZENIA

WSTECZ

ang. security attack


Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do modułu lub systemu, zasobów, informacji lub próba naruszenia integralności systemu.

Źródło: after NIST.IR.7298


An attempt to gain unauthorized access to a component or system, resources, information, or an attempt to compromise system integrity.

Reference: after NIST.IR.7298