SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

ADEKWATNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stopień, w jakim funkcje ułatwiają realizację określonych zadań i celów. Źródło: ISO 25010 Synonimy: stosowność

WIĘCEJ

ANALIZA DYNAMICZNA

Proces oceny modułu lub systemu oparty na jego zachowaniu podczas wykonania. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANALIZA PRZEPŁYWU DANYCH

Rodzaj analizy statycznej przeprowadzanej w oparciu o cykl życia zmiennych.

WIĘCEJ

ANALIZA PRZEPŁYWU STEROWANIA

Forma analizy statycznej oparta na reprezentacji unikalnych ścieżek wykonywanych podczas działania modułu lub systemu.

WIĘCEJ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ANALIZA STATYCZNA

Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub dokumentacji. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANTYWZORZEC

Powtarzalna akcja, proces, struktura lub rozwiązanie wielokrotnego użytku, które początkowo wydawało się korzystne i jest często używane, ale jest nieskuteczne […]

WIĘCEJ

ATAK NA ZABEZPIECZENIA

Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do modułu lub systemu, zasobów, informacji lub próba naruszenia integralności systemu. Źródło: after NIST.IR.7298

WIĘCEJ

AUTENTYKACJA

Stopień, w jakim można udowodnić tożsamość podmiotu lub zasobu. Źródło: ISO 25010

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA TESTÓW

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

WIĘCEJ

Kategorie: