SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

EKSPLOZJA PRZYPADKÓW TESTOWYCH

WSTECZ

ang. test case explosion


Nieproporcjonalny wzrost liczby przypadków testowych wraz ze wzrostem wielkości podstawy testów, przy zastosowaniu określonej techniki projektowania testów. Eksplozja przypadków testowych może również zdarzyć się przy systematycznym stosowaniu techniki projektowania testów po raz pierwszy.


The disproportionate growth of the number of test cases with growing size of the test basis, when using a certain test design technique. Test case explosion may also happen when applying the test design technique systematically for the first time.