SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - MODEL-BASED TESTER - 2015

WSTECZ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA WYKONANIA TESTU

Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i […]

WIĘCEJ

CERTYFIKACJA

Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

EKSPLOZJA PRZYPADKÓW TESTOWYCH

Nieproporcjonalny wzrost liczby przypadków testowych wraz ze wzrostem wielkości podstawy testów, przy zastosowaniu określonej techniki projektowania testów. Eksplozja przypadków testowych […]

WIĘCEJ

GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Rodzaj interfejsu, który umożliwia użytkownikom interakcję z modułem lub systemem za pomocą graficznych ikon i wizualnych wskaźników. (GUI od ang. […]

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

KRYTERIA POKRYCIA

Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu. Zobacz również: przedmiot pokrycia

WIĘCEJ

KRYTERIA WYBORU TESTÓW

Kryteria używane do kierowania tworzeniem przypadków testowych lub wyboru przypadków testowych mające na celu ograniczenie wielkości testów.

WIĘCEJ

MACIERZ ŚLEDZENIA

Dwuwymiarowa tabela, która koreluje dwa pojęcia (np. wymagania i przypadki testowe). Macierz ta umożliwia śledzenie w tył i w przód […]

WIĘCEJ

Kategorie: