SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŁĄCZNOŚĆ

WSTECZ

ang. connectivity


Stopień, w jakim moduł lub system może się łączyć z innymi modułami lub systemami.

Źródło: After ISO 2382


The degree to which a component or system can connect to other components or systems.

Reference: After ISO 2382