SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST ANALYST - V3.1

WSTECZ

ADEKWATNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stopień, w jakim funkcje ułatwiają realizację określonych zadań i celów. Źródło: ISO 25010 Synonimy: stosowność

WIĘCEJ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ANALIZA STATYCZNA

Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub dokumentacji. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANALIZA TESTÓW

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

WIĘCEJ

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. Zobacz również: wartość brzegowa

WIĘCEJ

ANOMALIA

Dowolny stan, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych albo od czyjejś […]

WIĘCEJ

AUDYT

Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywane przez stronę trzecią, mające na celu ocenę zgodności ze specyfikacjami, standardami, […]

WIĘCEJ

AUTENTYKACJA

Stopień, w jakim można udowodnić tożsamość podmiotu lub zasobu. Źródło: ISO 25010

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA TESTÓW

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA WYKONANIA TESTU

Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i […]

WIĘCEJ

Kategorie: