SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM (EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT)

WSTECZ

ang. European Foundation for Quality Management excellence model


Nienormatywny model zarządzania jakością w organizacji, zdefiniowany i utrzymywany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością, oparty o pięć kryteriów „otwierających możliwości” (pokrywających to, co organizacja robi) i cztery kryteria „wynikowe” (pokrywających to, co organizacja osiąga).

Akronim: EFQM


A non-prescriptive framework for an organization’s quality management system, defined and owned by the European Foundation for Quality Management, based on five 'Enabling’ criteria (covering what an organization does), and four 'Results’ criteria (covering what an organization achieves).

Acronym: EFQM