SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POKRYCIE NEURONÓW

WSTECZ

ang. neuron coverage


Pokrycie aktywowanych neuronów w sieci neuronowej dla zestawu testów.


The coverage of activated neurons in the neural network for a set of tests.