SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PROTOKÓLANT

WSTECZ

ang. Scribe


Protokólant (skryba) – osoba, która podczas spotkania przeglądowego rejestruje w dzienniku przeglądu każdy zgłoszony defekt lub sugestię odnośnie usprawnienia procesu. Protokólant musi zapewnić, że dziennik przeglądu jest czytelny i zrozumiały.


Scribe – the person who records each defect mentioned and any suggestions for process improvement during a review meeting, on a logging form. The scribe has to ensure that the logging form is readable and understandable.