SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION - V3.1

WSTECZ

ANALIZA DYNAMICZNA

Proces oceny modułu lub systemu oparty na jego zachowaniu podczas wykonania. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANALIZA PRZYCZYNY PODSTAWOWEJ

Technika analizy zorientowana na identyfikację podstawowych przyczyn defektów. Przez wprowadzenie ukierunkowanych miar na podstawowe przyczyny defektów ma się nadzieję, że […]

WIĘCEJ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ANALIZA STATYCZNA

Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub dokumentacji. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANALIZA TESTÓW

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

WIĘCEJ

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. Zobacz również: wartość brzegowa

WIĘCEJ

ANALIZA WPŁYWU

Identyfikacja wszystkich produktów pracy na które zmiana ma wpływ, w tym oszacowanie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia zmiany. Źródło: After ISO […]

WIĘCEJ

ANOMALIA

Dowolny stan, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych albo od czyjejś […]

WIĘCEJ

AUDYT

Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywane przez stronę trzecią, mające na celu ocenę zgodności ze specyfikacjami, standardami, […]

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA TESTÓW

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

WIĘCEJ

Kategorie: