SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD AD HOC

WSTECZ

ang. ad hoc review


Technika przeglądu przeprowadzana nieformalnie bez ustrukturyzowanego procesu.

Źródło: After ISO 20246


A review technique performed informally without a structured process.

Reference: After ISO 20246