SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

RELACJA METAMORFICZNA (RM)

WSTECZ

ang. metamorphic relation


Opis tego, w jaki sposób zmiana danych wejściowych testu ze źródłowego przypadku testowego na kolejny przypadek testowy wpływa na zmianę oczekiwanych wyników ze źródłowego przypadku testowego na kolejny przypadek testowy.

Źródło: ISO 29119-11


A description of how a change in the test inputs from the source test case to the follow-up test case affects a change in the expected outputs from the source test case to the follow-up test case.

Acronym: MR

Reference: ISO 29119-11