SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

REPREZENTACJA ETAPOWA

WSTECZ

ang. Staged representation


Reprezentacja etapowa – struktura modelu, w którym osiągnięcie celów zbioru zakresów procesów określa poziom dojrzałości; każdy poziom stanowi podstawę dla następnych poziomów.

Bibliografia:CMMI


Staged representation – a model structure wherein attaining the goals of a set of process areas established a maturity level; each level builds a foundation for subsequent levels.