SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

REPREZENTACJA ETAPOWA

WSTECZ

ang. staged representation


Struktura modelu, w którym osiągnięcie celów zbioru obszarów procesowych określa poziom dojrzałości, każdy poziom stanowi podstawę dla następnych poziomów.

Źródło: CMMI


A model structure wherein attaining the goals of a set of process areas establishes a maturity level; each level builds a foundation for subsequent levels.

Reference: CMMI