SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SESJA TESTÓW UŻYTECZNOŚCI

WSTECZ

ang. usability test session


Sesja testów w testach użyteczności, podczas której ich uczestnik wykonuje testy, prowadzona przez moderatora i obserwowana przez pewną liczbę obserwatorów.


A test session in usability testing in which a usability test participant is executing tests, moderated by a moderator and observed by a number of observers.