SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - USABILITY TESTING - 2018

WSTECZ

ANKIETA UŻYTKOWNIKA

Ocena użyteczności, podczas której reprezentatywna próbka użytkowników jest proszona o zgłaszanie subiektywnych uwag w kwestionariuszu, w oparciu o ich doświadczenie […]

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania. Źródło: ISO 9241-210

WIĘCEJ

EKSPERCKI PRZEGLĄD UŻYTECZNOŚCI

Nieformalny przegląd użyteczności, w którym przeglądający są ekspertami. Ekspertami mogą być eksperci od użyteczności i/lub przedmiotowi. Zobacz również: przegląd nieformalny

WIĘCEJ

HEURYSTYKA

Powszechnie uznana praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

KONTEKST UŻYCIA

Użytkownicy, zadania, wyposażenie (sprzęt, oprogramowanie i materiały) oraz fizyczne i społeczne środowiska, w których oprogramowanie jest używane. Źródło: ISO 9241-11

WIĘCEJ

KONTROLA JAKOŚCI

zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu. Źródło: after ISO 24765 Zobacz również: zarządzanie jakością

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

Kategorie: