SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

SPECYFIKACJA

WSTECZ

ang. Specification


Specyfikacja – dokument, który określa, najlepiej w kompletny, precyzyjny i możliwy do weryfikacji sposób, wymagania, projekt, zachowanie lub inne właściwości modułu lub systemu, oraz często procedury sprawdzania, czy te warunki zostały spełnione.

Wg:IEEE 610


Specification – a document that specifies, ideally in a complete, precise and verifiable manner, the requirements, design, behavior, or other characteristics of a component or system, and, often, the procedures for determining whether these provisions have been satisfied.