SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SPOWOLNIENIE

WSTECZ

ang. ramp-down


technika zmniejszania obciążenia systemu w mierzalny i kontrolowany sposób.


A technique for decreasing the load on a system in a measurable and controlled way.