SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - PERFORMANCE TESTING - 2018

WSTECZ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ANALIZA TESTÓW

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

WIĘCEJ

AWARIA

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

BLOKADA USŁUG

Atak na zabezpieczenia, mający na celu przeładowanie systemu żądaniami tak, by uprawnione żądania nie mogły być obsługiwane.(od ang. DoS Denial […]

WIĘCEJ

CYKL TESTOWY

Instancja procesu testowego dotycząca pojedynczej, identyfikowalnej wersji przedmiotu testów.

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

CZAS DO NAMYSŁU

ilość czasu wymagana do tego, by użytkownik zidentyfikował i wykonał kolejną akcję w sekwencji swoich działań.

WIĘCEJ

DECYZJA

Typ instrukcji, w którym wybór między dwoma lub więcej możliwymi wynikami skutkuje wykonaniem określonego zestawu działań. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

DEFEKT

Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań. Źródło: After ISO 24765 Synonimy: pluskwa, usterka

WIĘCEJ

DZIENNIK (LOG) TESTÓW

Chronologiczny zapis szczegółów związanych z wykonaniem testów. Źródło: ISO 24765 Synonimy: zapis testów, log przebiegu testów

WIĘCEJ

Kategorie: