SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STRATEGIA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

WSTECZ

ang. test automation strategy


Wysokopoziomowy plan osiągnięcia długoterminowych celów przez testy automatyczne przy zadanych ograniczeniach.


A high-level plan to achieve long-term objectives of test automation under given boundary conditions.