SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE INTEGRACJI SĄSIADUJĄCO

WSTECZ

ang. neighborhood integration testing


Typ testowania integracyjnego, w którym wszystkie węzły połączone z danym węzłem stanowią podstawę do testowania integracyjnego.


A type of integration testing in which all of the nodes that connect to a given node are the basis for the integration testing.