SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WDROŻENIE FUNKCJI JAKOŚCI

WSTECZ

ang. quality function deployment


Uproszczona technika prowadzenia warsztatów, która pomaga określić krytyczne cechy rozwoju nowego produktu. (QFD od ang. Quality Function Deployment)

Akronim: QFD

Źródło: ISO 24765


A facilitated workshop technique that helps determine critical characteristics for new product development.

Acronym: QFD

Reference: ISO 24765