SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST MANAGER - 2012

WSTECZ

ANALIZA DRZEWA USTEREK

Metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika modeluje wizualnie jak związki logiczne pomiędzy awariami, błędami człowieka i zewnętrznymi zdarzeniami […]

WIĘCEJ

ANALIZA PARETO

Statystyczna technika podejmowania decyzji, używana do wyboru ograniczonej liczby czynników, które powodują znaczący ogólny efekt. Wyrażona w kategoriach poprawy jakości […]

WIĘCEJ

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW AWARII (FMEA – AKRONIM OD ANGIELSKIEGO FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)

Systematyczne podejście do identyfikacji i analizy ryzyka polegające na wskazywaniu możliwych stanów awarii i zapobieganiu ich wystąpieniu. Akronim: FMEA Synonimy: […]

WIĘCEJ

ANOMALIA

Dowolny stan, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych albo od czyjejś […]

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA WYKONANIA TESTU

Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i […]

WIĘCEJ

CERTYFIKACJA

Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.

WIĘCEJ

CYKL TESTOWY

Instancja procesu testowego dotycząca pojedynczej, identyfikowalnej wersji przedmiotu testów.

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

DOSKONALENIE PROCESU TWORZENIA OPROGRAMOWANIA

Program czynności zaprojektowanych w celu poprawy wydajności i dojrzałości procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji oraz wyniki tego programu. (SPI – […]

WIĘCEJ

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania. Źródło: ISO 9241-210

WIĘCEJ

Kategorie: