SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA PRZEPŁYWU STEROWANIA

WSTECZ

ang. control flow analysis


Forma analizy statycznej oparta na reprezentacji unikalnych ścieżek wykonywanych podczas działania modułu lub systemu.


A type of static analysis based on a representation of unique paths for executing a component or system.