SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - V4.0

WSTECZ

ADEKWATNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stopień, w jakim funkcje ułatwiają realizację określonych zadań i celów. Źródło: ISO 25010 Synonimy: stosowność

WIĘCEJ

ANALIZA DRZEWA USTEREK

Metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika modeluje wizualnie jak związki logiczne pomiędzy awariami, błędami człowieka i zewnętrznymi zdarzeniami […]

WIĘCEJ

ANALIZA DYNAMICZNA

Proces oceny modułu lub systemu oparty na jego zachowaniu podczas wykonania. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANALIZA PRZEPŁYWU DANYCH

Rodzaj analizy statycznej przeprowadzanej w oparciu o cykl życia zmiennych.

WIĘCEJ

ANALIZA PRZEPŁYWU STEROWANIA

Forma analizy statycznej oparta na reprezentacji unikalnych ścieżek wykonywanych podczas działania modułu lub systemu.

WIĘCEJ

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW AWARII (FMEA – AKRONIM OD ANGIELSKIEGO FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)

Systematyczne podejście do identyfikacji i analizy ryzyka polegające na wskazywaniu możliwych stanów awarii i zapobieganiu ich wystąpieniu. Akronim: FMEA Synonimy: […]

WIĘCEJ

ANALIZA STATYCZNA

Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub dokumentacji. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

ANOMALIA

Dowolny stan, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych albo od czyjejś […]

WIĘCEJ

AUTENTYKACJA

Stopień, w jakim można udowodnić tożsamość podmiotu lub zasobu. Źródło: ISO 25010

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA TESTÓW

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

WIĘCEJ

Kategorie: