SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANKIETA UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user survey


Ocena użyteczności, podczas której reprezentatywna próbka użytkowników jest proszona o zgłaszanie subiektywnych uwag w kwestionariuszu, w oparciu o ich doświadczenie w używaniu modułu lub systemu.


A usability evaluation whereby a representative sample of users are asked to report subjective evaluation into a questionnaire based on their experience in using a component or system.