SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

LIDER TESTÓW

WSTECZ

ang. test leader


W większych projektach osoba, która raportuje do kierownika testów i jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem w zakresie określonego poziomu testów lub określonych czynności testowych.

Zobacz również: kierownik testów

Synonimy: tester prowadzący


On large projects, the person who reports to the test manager and is responsible for project management of a particular test level or a particular set of testing activities.

See also: test manager

Synonyms: lead tester