SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MONITOROWANIE TESTÓW

WSTECZ

ang. test monitoring


Aktywność polegająca na sprawdzaniu status aktywności testowych, identyfikowaniu odchylenia od planu lub oczekiwanego statusu oraz raportowaniu statusu do interesariuszy.


The activity that checks the status of testing activities, identifies any variances from planned or expected, and reports status to stakeholders.