SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POZIOM NIENARUSZALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA SAMOCHODOWEGO

WSTECZ

ang. automotive safety integrity level


Jeden z czterech poziomów określających niezbędne wymagania obiektu lub elementu ISO 26262 oraz środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia nieuzasadnionego ryzyka rezydualnego. (ASIL od ang. automotive safety integrity level).

Akronim: ASIL

Źródło: ISO 26262


One of four levels that specify the item’s or element’s necessary requirements of ISO 26262 and safety measures to avoid an unreasonable residual risk.

Acronym: ASIL

Reference: ISO 26262

See also: safety integrity level