SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYPADEK TESTOWY NISKIEGO POZIOMU

WSTECZ

ang. low-level test case


Przypadek testowy z konkretnymi warunkami wstępnymi, wartościami wejściowymi, wynikami oczekiwanymi, warunkami wyjściowymi i odpowiednimi akcjami (o ile ma to zastosowanie).

Zobacz również: przypadek testowy wysokiego poziomu

Synonimy: konkretny przypadek testowy


A test case with concrete values for preconditions, input data, expected results, postconditions, and a detailed description of actions (where applicable).

See also: high-level test case

Synonyms: concrete test case