SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

RAPORT O POSTĘPIE TESTÓW

WSTECZ

ang. Test progress report


Raport o postępie testów – dokument zawierający podsumowanie aktywności testowych i osiągniętych wyników, tworzony regularnie, by zaraportować postęp prac testowych w stosunku do założeń (takich jak np. oryginalny plan testów) i przedstawiający ryzyka i alternatywy wymagające podjęcia decyzji zarządczych.


Test progress report – a document summarizing testing activities and results, produced at regular intervals, to report progress of testing activities against a baseline (such as the original test plan) and to communicate risks and alternatives requiring a decision to management.