SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYMULATOR

WSTECZ

ang. simulator


Moduł systemu używany podczas testowania, który zachowuje się lub działa jak dany moduł lub system.

Źródło: After ISO 24765

Zobacz również: emulator


A component or system used during testing which behaves or operates like a given component or system.

Reference: After ISO 24765

See also: emulator