SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE BACK-TO-BACK

WSTECZ

ang. back-to-back testing


Testowanie w celu porównania dwóch lub więcej wariantów elementu testowego lub modelu symulacyjnego tego samego elementu testowego poprzez wykonanie tych samych przypadków testowych na wszystkich wariantach i porównanie wyników.

Źródło: Spillner


Testing to compare two or more variants of a test item or a simulation model of the same test item by executing the same test cases on all variants and comparing the results.

Reference: Spillner