SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WARUNEK ATOMOWY

WSTECZ

ang. atomic condition


Warunek nie zawierający operatorów logicznych.


A condition that does not contain logical operators.