SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WSKAŹNIK (1)

WSTECZ

ang. pointer


Dana, która określa lokalizację innej zmiennej.

Źródło: ISO 24765


A data item that specifies the location of another data item.

Reference: ISO 24765