SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZINTEGROWANY MODEL DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ

WSTECZ

ang. Capability Maturity Model Integration


Ramy procesu, które opisują kluczowe elementy efektywnego rozwoju produktu i procesu utrzymania. Zintegrowany model dojrzałości organizacyjnej składa się z najlepszych praktyk w planowaniu, inżynierii i zarządzaniu rozwojem i utrzymaniem produktu. (CMMI – od ang. Capability Maturity Model Integration)

Akronim: CMMI

Źródło: CMMI


A framework that describes the key elements of an effective product development and maintenance process. The Capability Maturity Model Integration covers best-practices for planning, engineering and managing product development and maintenance.

Acronym: CMMI

Reference: CMMI