SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW AWARII

WSTECZ

ang. Failure Mode and Effect Analysis


Analiza przyczyn i skutków awarii ([S]FMEA – akronim od angielskiego [Software] Failure Mode and Effect Analysis) – systematyczne podejście do identyfikacji i analizy ryzyka polegające na wskazywaniu możliwych stanów awarii i zapobieganiu ich wystąpieniu.


[Software] Failure Mode and Effect Analysis ([S]FMEA) – a systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.