SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

BIAŁOSKRZYNKOWA TECHNIKA TESTOWANIA

WSTECZ

ang. white-box test technique


Technika testowania oparta wyłącznie na wewnętrznej strukturze modułu lub systemu.

Synonimy: strukturalna technika testowa, technika projektowania testów w oparciu o strukturę, technika oparta na strukturze, białoskrzynkowa technika


A test technique only based on the internal structure of a component or system.

Synonyms: structure-based test technique, white-box test design technique