SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

GRAF PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY

WSTECZ

ang. Cause-effect graph


Graf przyczynowo-skutkowy – graficzna reprezentacja wejść i/lub bodźców (przyczyn) z odpowiadającymi im wyjściami (efektami), które mogą być wykorzystane do zaprojektowania przypadków testowych.


Cause-effect graph – a graphical representation of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs (effects), which can be used to design test cases.