SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

GRAF PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY

WSTECZ

ang. cause-effect graph


Graficzna reprezentacja wejść i/lub bodźców (przyczyn) z odpowiadającymi im wyjściami (skutkami), które mogą być wykorzystane do projektowania przypadków testowych.


A graphical representation of logical relationships between inputs (causes) and their associated outputs (effects).