SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KOMPLETNOŚĆ FUNKCJONALNA

WSTECZ

ang. functional completeness


stopień, w jakim zestaw funkcji obejmuje wszystkie określone zadania i cele użytkownika.

Źródło: ISO 25010


The degree to which the set of functions covers all the specified tasks and user objectives.

Reference: ISO 25010