SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŁATWOŚĆ NAUKI

WSTECZ

ang. learnability


Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników w celu osiągnięcia specyficznych celów nauki z satysfakcją i wolnością od ryzyka w określonym kontekście użytkowania.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can be used by specified users to achieve specified goals of learning with satisfaction and freedom from risk in a specified context of use.

Reference: After ISO 25010