SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

WSTECZ

ang. operability


Stopień, w jakim produkt lub system posiada atrybuty umożliwiające łatwość jego obsługi i sprawowania nadzoru nad nim.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system has attributes that make it easy to operate and control.

Reference: After ISO 25010