SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MANIFEST AGILE (MANIFEST ZWINNEGO WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA)

WSTECZ

ang. Agile Manifesto


Określenie zasad, które leżą u podstaw zwinnego wytwarzania oprogramowania. Te zasady to: ludzie i współpraca ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację, współpraca z klientem ponad formalne ustalenia, reagowanie na zmiany ponad podążaniem za planem.


A statement on the values that underpin Agile software development. The values are: individuals and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan.